نام واحد
: آموزش ضمن خدمت و پاراکلینیک

مسئول واحد
: مریم سبحانی

تحصیلات
: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

تلفن داخلی
: 5792

تلفن مستقیم
: 36125792

نشانی
: راهرو اداری - اتاق شماره 8
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-17 7:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ