برنامه کلاس های خرداد 1395

نام دوره

وضعیت

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مدت

مدت تئوری

مدت عملی

شناخت و کنترل عوامل زیان آور محیط کار

غیرحضوری

96/3/16

96/3/30

4

4

--

کارگاه آشنایی با مبانی ADR

حضوری

96/3/17

96/3/24

6

6

---

آشنایی با آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی

حضوری

96/3/18

96/3/18

4

4

--

امنیت اطلاعات

حضوری

96/3/18

96/3/18

4

4

--

موارد حقوقی موردنیاز برای پرستاران

حضوری

96/3/22

96/3/22

4

4

--

تست های انعقادی

غیرحضوری

28/3/96

28/4/96

4

-

-

آشنایی با تجهیزات رادیولوژی (ویژه رادیوتراپی)

حضوری

25/3/96

25/3/96

4

-

-

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-27 7:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ