نام واحد:   

واحد آموزش ضمن خدمت اداری و پاراکلینیک

                                     

مسئول واحد: 

مریم سبحانی

                                     

تحصیلات: 

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

                                     

تلفن داخلی:

5792

                                     

تلفن مستقیم:

36125792

                                     

دورنما:

 

                                     

نشانی واحد:

مرکز آموزشی،درمانی نمازی
راهرو اداری - اتاق شماره 7

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-9 13:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ