دوره های در حال برگزاری – آموزش اتاق عمل نمازی

 

دوره های آموزشی در حال برگزاری آموزش اتاق عمل نمازی

نام دوره

ماه برگزاری

مدت زمان دوره

9 راه حل ايمني WHO

دی ماه

4 ساعت

داروهای جعبه اورژانس

بهمن ماه

6 ساعت

جراحی ایمن

بهمن ماه

4 ساعت

نحوه کار و نگهداری دستگاه  C-ARM

دی ماه

2 ساعت

بيهوشي در مادران پر خطر

دی و بهمن ماه

6 ساعت

اصول و روش كار در اتاق عمل

بهمن ماه

4 ساعت

مدون اعتبار بخشي

آذر و دی ماه

30 ساعت

آزمون توانمند سازي نوبت دوم اتاق عمل

آذر ماه

8 ساعت

آزمون توانمند سازي نوبت دوم بیهوشی

آذر ماه

8 ساعت

هموويژولانس

دی ماه

4 ساعت

كارگاه مديريت راه هوايي

دی ماه

4 ساعت

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-20 10:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ