دوره های برگزار شده –آموزش اتاق عمل نمازی

نام دوره

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مدت عملی

مدت تئوری

مدت کل

گروه هدف

كنترل عفونت در اتاق عمل

1395/02/27

1395/02/27

1

3

4

بیهوشی- اتاق عمل- CSSD

آموزش تجهيزات اتاق عمل و بي هوشي

1395/03/06

1395/03/06

1

3

4

بیهوشی- اتاق عمل

فضاي مجازي

1395/03/08

1395/03/09

0

7

7

بیهوشی- اتاق عمل- CSSD

ونتیلاتور پرتابل

1395/03/09

1395/03/10

2

2

4

بیهوشی

فضاي مجازي

1395/03/10

1395/03/12

0

7

7

بیهوشی- اتاق عمل- CSSD

كارگاه آموزشي تجهيزات پزشكي و نحوه نگهداري

1395/03/10

1395/03/10

2

1

3

اتاق عمل

كارگاه آموزشي تجهيزات پزشكي و نحوه نگهداري

1395/03/10

1395/03/10

2

1

3

اتاق عمل

كارگاه آموزشي تجهيزات پزشكي و نحوه نگهداري

1395/03/11

1395/03/11

2

1

3

اتاق عمل

كنترل عفونت در اتاق عمل

1395/03/20

1395/03/20

1

3

4

بیهوشی- اتاق عمل- CSSD

آزمون توانمند سازي نوبت اول

1395/03/22

1395/04/04

0

8

8

بیهوشی

فضاي مجازي

1395/03/26

1395/03/27

0

7

7

بیهوشی- اتاق عمل- CSSD

ونتیلاتور پرتابل

1395/03/29

1395/03/29

2

2

4

بیهوشی

بهداشت محیط

1395/04/06

1395/04/06

1

1

2

خدمات

آزمون توانمند سازي نوبت اول

1395/03/30

1395/04/11

0

8

8

اتاق عمل

بهداشت محيط و كنترل عفونت

1395/04/15

1395/04/25

0

8

8

CSSD

آشنايي با سيستم HIS و ورود داده ها

1395/04/24

1395/04/24

1

3

4

بیهوشی- اتاق عمل

مدون اعتبار بخشي

1395/04/26

1395/05/31

8

22

30

بیهوشی- اتاق عمل- CSSD

نحوه صحيح تزريق خون و فراورده هاي خوني

(همو ويژولانس)

1395/06/04

1395/06/04

0

4

4

بیهوشی- اتاق عمل

آشنايي با معاني و تفسير نماز

1395/06/13

1395/06/13

0

6

6

بیهوشی- اتاق عمل- CSSD

مباني بهداشت محيط

1395/06/15

1395/06/18

0

4

4

بیهوشی- اتاق عمل- CSSD

آموزش نحوه كار با دستگاه  دي سي شوك

1395/07/11

1395/07/12

2

2

4

بیهوشی- اتاق عمل

روشهاي پايش فرايند استرليزاسيون

1395/07/29

1395/07/29

1

3

4

بیهوشی- اتاق عمل- CSSD

اصول کار در اتاق عمل

1395/07/10

1395/07/10

2

2

4

خدمات

مديريت راه هوائي

1395/08/13

1395/08/13

2

2

4

بیهوشی- اتاق عمل

آزمون توانمند سازي نوبت دوم

1395/08/19

1395/09/05

0

10

10

CSSD

انواع اندوسكوپ هاي فيبرو اپتيك

1395/08/20

1395/08/20

2

2

4

بیهوشی- اتاق عمل- CSSD

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-20 10:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ