برنامه کلاس های آموزشی واحد آموزش ضمن خدمت پرستاری در اردیبهشت ماه 96

عنوان کلاس

مدرس

مکان

تاریخ

ساعت

رژیم درمانی در کنترل وزن

 

خانم ظهرابی

تالار قریب

21/2/96

        10لغایت 12

آشنایی با سیستم ورودی داده ها و
his

مهندس رزمی

تالار قریب

23/2/96

10 لغایت 12

مدیریت و درمان سکته حاد مغزی

 

خانم سبحانی

تالار اقبال

23/2/96

8 لغایت12

اصول و روش آموزش به بیمار

 

خانم معماریزاده

تالار اقبال

25/2/96

8لغایت12

اصول اقتصاد درمان

 

خانم نوروزی

تالار قریب

26/2/96

10 لغایت12

کارگاه دیابت

 

خانم ادراکی

تالار قریب

27/2/96

10 لغایت 12

مدیریت و درمان سکته حاد قلبی

 

دکترآل داوود

تالار قریب

30/2/96

10لغایت 12

تزریق خون و فرآورده های خونی

 

آقای زمانی

بانک خون

31/2/96

8:30 لغایت 10:30

                                  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-16 13:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ