بيستم فروردين ياد و خاطره مرحوم حاج محمد نمازی ، بزرگترين خيّر سلامت كشور ، واقف مجموعه بزرگ آموزشی درمانی نمازی گرامی باد .                                                  سلامت بزرگ ترين نعمت خداوندی است ، خيّرين سلامت پاسداران نعمات خداوندی اند .

 


گزارش تصویری مراسم بزرگداشت مرحوم نمازی در سال 1395

گزارش تصویری مراسم سالگرد و زادروز مرحوم نمازی در سال 1394

گزارش تصویری مراسم بزرگداشت مرحوم نمازی در سال 1393

گزارش تصویری مراسم بزرگداشت مرحوم نمازی در سال 1392

گزارش مراسم بزرگداشت مرحوم نمازی در سال 1388

گزارش مراسم بزرگداشت مرحوم نمازی در سال 1387

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-23 11:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ